Artículo Biblioteca escolar i lectura.
RESUMEN ARTíCULO

A partir de les dades obtingudes en l'estudi Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones (Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez/ IDEA, 2006), dissenyat i elaborat per les autores de l'article sota la dirección d'Inés Miret, s'analitzen les deficients condicions que presenten les biblioteques dels centres educatius en alguns aspectes essencials per a la lectura, com ara el fons que ofereixen i els serveis que s'hi presten. El panorama es completa veient el desajust entre les activitats de lectura i les actituds de professorat i alumnat.

AUTORES
Baró Llambias, Mònica / Miret Bernal, Inés / Mañà Terré, Teresa / Vellosillo González, Inmaculada


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €