Artículo Competència informacional i currículum.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest moment, apareix la necessitat real d'articular l'ensenyament i l'aprenentatge de la competència informacional vinculada a la cultura digital. Cal desenvolupar un marc teòric i un marc d'aplicació pràctica que puguin assegurar l'èxit d'implementar aquesta competència en els centres educatius, sense oblidar que la competència lectora i el pensament criticoreflexiu esdevenen l'eix vertebrador de la gestió de la informació. Per tant, la formulació d'aquesta competència no pot ser únicament tecnològica.FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL