Artículo Competències bàsiques i Internet: disseny d'activitats interactives.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es descriu succintament una aplicació informàtica que incorpora activitats interactives pensades per reforçar les competències bàsiques de l'àrea de llengua catalana (concretament les que corresponen a l'àmbit de la comprensió lectora i a l'àmbit funcional), i que permet fer l'autoavaluació.

AUTORES
Farrè Vilalta, Immaculada


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES