Artículo Comprendre per aprendre a les àrees curriculars: deu acords bàsics.
RESUMEN ARTíCULO

½Comprendre per aprendre a les àrees curriculars: deu acords bàsics+ vol ser el relat del procés de reflexió del professorat d'un centre de secundària que reconeix el paper transversal que té la llengua escrita en la comprensió i l'expressió dels continguts, i que reconeix que és en totes i cadascuna de les àrees curriculars on cal incidir en la comprensió com a contingut propi.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €