Artículo Consciència plurilingüe i construcció de la identitat L'experiència personal a través dels relats de vida
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article és el resultat d’una investigació que explora el sistema de creences de tres alumnes de secundària, d’origen marroquí, al voltant de la seva identitat i del seu procés d’inclusió a la societat receptora catalana. L’objectiu de la recerca és analitzar, a través dels relats de vida de la mostra i d’una discussió ulterior amb una de les investigadores, el paper que tenen les llengües en aquest transcurs d’experiències personals. Hem volgut desmarcar-nos dels estudis que relacionen immigració amb domini insuficient de la llengua d’escolarització i fracàs escolar. Per aquest motiu, ens hem centrat en alumnes amb bones qualificacions.

 FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €