ABIERTO   LEER
Artículo Construcció de coneixements matemàtics en l'escolarització en francès com a llengua segona.
RESUMEN ARTíCULO

Les autores d'aquest article, mitjançant l'anàlisi d'un conjunt de seqüències de classes de matemàtiques enregistrades a diferents cursos en una escola de primària de Togo, investiguen la manera com la transmissió de coneixements en una llengua introduïda amb l'escolarització i utilitzada per a l'aprenentatge del conjunt de coneixements escolars contribueix a l'estructuració d'aquests coneixements per part dels nens. Han estat analitzades: 1) les situacions d'ús de la llengua en les seqüències de matemàtiques, en la seva dimensió interactiva: intercanvis de pregunta/resposta, reformulacions, ajuda; 2) l'evolució soferta pels conceptes matemàtics des del moment que el professor els introdueix fins que els alumnes els posen en pràctica; 3) la bifocalització de la llengua i els continguts d'aprenentatge. Aquesta bifocalització sembla resoldre's en profit de l'estabilització d'una llengua escrita normativitzada, moltes vegades en detriment de l'estructuració de coneixements.

AUTORES
ENS Éditions / Noyau, Colette / Vellard, Dominique


FORMATOS DISPONIBLES
En abierto