Artículo «Cronopeixera»: neologia i norma.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article presentem una activitat que té com a principal objectiu que l'alumnat treballi els mecanismes genuïns de la neologia i, secundàriament, que aprengui els aspectes normatius d'ortografia, de morfologia nominal i de sintaxi del terme que estan relacionats amb la formació de nous mots. Això vol dir, per tant, que és una tasca pensada com a activitat integradora de diferents aspectes gramaticals lligats al lèxic, però no cal dir que es pot explotar parcialment segons els interessos del professorat.

AUTORES
Costa Carreras, Joan


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €