Artículo Darwin a classe de llengua: parlar per llegir i escriure millor.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article té com a objectiu bàsic relatar un procés de treball des de l'àmbit de llengua i abordar els nous reptes educatius i socials que ens demana la societat complexa del segle XXI: l'ensenyament per competències. L'experiència didàctica de treball a l'aula és el resultat de l'intent de modelar i posar en pràctica una sèrie de coneixements teòrics que han arribat a ser conviccions i plantejaments com a docent. Pretén posar en pràctica idees clau, com ara: transversalitat, docent com a mediador de l'aprenentatge, importància del diàleg i la interacció per ensenyar l'alumnat a cercar informació, reflexionar, revisar, reelaborar idees i transformar informació en coneixement aplicat a un context concret i entrenar-lo per transferir l'aprenentatge a unes altres situacions. També fa ús de diferents llenguatges, representacions i suports TIC.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €