Artículo De bèsties i bestiaris.
RESUMEN ARTíCULO

L'article presenta dues parts. A la primera es fa un breu repàs de la relació histórica que l'home ha establert amb els animals i de la literatura que aquests han generat sota el nom genèric de ½bestiaris+, per centrar-se després en els materials poètics de la literatura catalana, ja sigui la dedicada als adults com la dedicada als infants. La segona part està plenament orientada a la presentació d'un joc que té com a objectiu principal apropar i donar a conèixer als alumnes, a partir de finals de primària, la poesia animalística que set autors catalans van produir en dues etapes històriques diferenciades: la primera centrada bàsicament durant la primera meitat del segle XX i la segona, durant la dècada de 1990. El joc, constituït a base de preguntes tipus Trivial, recorre aspectes retòrics, històrics o culturals que fan reflexionar sobre el fet poètic, les característiques fòniques, lèxiques o sintàctiques de la llengua, els continguts culturals implícits i explícits o les característiques etològiques, morfològiques o simbòliques dels animals.

AUTORES
Vilà Miguel, Núria


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €