Artículo De corregir els exàmens a Co-Regir els aprenentatges Cap a la millora en l'avaluació
RESUMEN ARTíCULO

L'intent de millorar el treball dels alumnes en els exàmens ha provocat diverses modificacions en l'avaluació i la gestió de l'aula, i el disseny d’activitats per retornar la gestió dels aprenentatges als seus protagonistes, els mateixos alumnes. L'article descriu els dubtes, propostes i reflexions d'un professor i les visions dels seus alumnes sobre l'avaluació. El resultat són tres propostes que connecten l'avaluació amb la gestió d'aula, la recollida i comunicació de dades, i la gestió pedagògica de l'error.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Dotze18

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
RETRAT
METODOLOGIA I DIDÀCTICA
FINESTRA OBERTA
EN LA PRÀCTICA
AL PEU DE L'AULA
CINEMA I EDUCACIÓ
MÓN 12-18
CARPETA DE CLASSE
CUIDA'T
AMB TOTS ELS SENTITS
RECULL
HUMOR

Biblioteca de la revista