Artículo Del mestre o professor a l’equip docent multiprofessional. Un canvi de mentalitat
RESUMEN ARTíCULO

Després de fer un recorregut històric de l’ofici de mestre des del segle XVII fins als nostres dies, en aquest article es presenten les claus i la nova manera d’entendre el paper dels professionals de l’educació. Es planteja la nova mirada del fet educatiu, en el qual intervenen d’una manera interrelacionada els diversos agents, amb el treball en equip i la regulació de les dinàmiques que s’hi generen al centre dels projectes educatius. Posa també en valor el paper fonamental de la direcció pedagògica per a l’anàlisi i l’establiment de sinergies entre els perfils dels professionals que hi intervenen.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €