Artículo Del portafolis a l'e-PEL.
RESUMEN ARTíCULO

Els portafolis que cada dia omplen més les aules i els centres tenen un mateix origen, però tot sovint varien en les funcions, els àmbits i els plantejaments. La panoràmica sobre els portafolis comença amb l'adaptació del book o el dossier dels professionals liberals a l'educació i, sobretot, a l'avaluació de la producción escrita. Més recentment, el Consell d'Europa ha proposat el Portfolio Europeu de les Llengües i també s'han proposat portafolis per a la formació del professorat o per a unes altres matèries, més enllà de la llengua. Aquest article revisa aquesta tradició posant èmfasi en els portafolis analògics i electrònics per a aprenents de llengua i en l'actual Portafoli Europeu de les Llengües.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €