Artículo Dels jocs de llengua al text poètic (els calendaris poètics per temes).
RESUMEN ARTíCULO

A partir dels jocs de llengua i literatura proposarem una manera lúdica i activa d'acostar-nos al món de la poesia: els calendaris poètics en forma de pòsters o llibres de paret*. Estructurats a partir de temes, estan confeccionats amb els elements següents: figures literàries característiques de cada tema, recursos estilístics més freqüents, formes estròfiques determinants, autors més representatius, subtemes de la literatura clàssica, anècdotes de la literatura universal, referències a unes altres disciplines o àrees de coneixement, etc. El text de cada casella ha estat convertit en un joc de llengua propi d'un taller de literatura. Tot plegat, una poesia, en el seu sentit més ampli, i una activitat lúdica per a cada dia, per respondre a una pregunta essencial: com es pot fer que la poesia, la lectura, passe a formar part del modus vivendi del nostre alumnat?

AUTORES
Navarro Amorós, Antoni / Muñoz Muñoz, Alfons


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €