Artículo Diccionaris per a l'aprenentatge d'una llengua estrangera: més enllà dels diccionaris monolingües, bilingües i bilingualitzats.
RESUMEN ARTíCULO

Partint d'una discussió entorn dels avantatges i de les limitacions dels diccionaris monolingües, bilingües i bilingualitzats destinats a l'aprenentatge d'una llengua estrangera, aquest article analitza un nou concepte de diccionari: l'Easy English Dictionary with a Catalan-English Vocabulary, un diccionari bilingualitzat diferit que combina els avantatges que ofereixen els tres tipus de diccionari esmentats. En aquesta modalitat de diccionari, els usuaris llegeixen les definicions en anglès i recorren a la traducció sols quan és estrictament necessari, la qual cosa contribueix a fer-los adquirir un aprenentatge més eficient de la llengua estrangera.

AUTORES
Masnou, Joan / Pujol, Dídac / Corrius Gimbert, Montse


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €