Libro Didàctica de la llengua oral formal Continguts d'aprenentatge i seqüències didàctiques


FORMATOS DISPONIBLES
21,50 €
20,43 €
15,10 €
14,35 €
Resumen del libro

El llibre parla en la primer part de lLes estratègies: saber explicar oralment continguts, saber argumentar, saber moralitzar els enunciats, etc.

En la segona part trobarem algunes idees sobre com ensenyar la llengua oral des d'un enfocament eminentment pràctic.