Capítulo Discurs, text i context
RESUMEN CAPíTULO

En aquest capítol es defineixen i exemplifiquen els conceptes clau relacionats amb els estudis del discurs i del text, imprescindibles en un ensenyament reflexiu de les llengües: text, context, competència comunicativa, tipus de text, gèneres i altres conceptes implicats. En les reflexions finals es plantegen algunes idees que es consideren fonamentals per a l’ensenyament de la llengua, com el fet de treballar de manera contextualitzada, partir de la competència discursiva i ensenyar la gramàtica a partir d’activitats de transformació i producció de textos. També s’inclouen diverses fonts i recursos sobre el tema.FORMATOS DISPONIBLES
5,99 €
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Libro disponible por capitulos
INDICE