Artículo Diversitat discursiva i gramàtica.
RESUMEN ARTíCULO

La diversitat discursiva (descrita en gèneres, registres i tipus de text) es relaciona amb la gramàtica d'una manera difícil i intricada. Tot i això, hi ha tipologies textuals que constitueixen assajos importants de combinació amb trets gramaticals. Atesa la complexitat d'aquests conceptes i relacions, cal vetllar perquè l'aplicació didàctica de la tipologia textual no derivi en una simplificació reduccionista i, alhora, perquè no es converteixi allò que simplement és arquetípic en una mena de normativa de la producció de textos.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €