Artículo Diversitat discursiva i planificació de continguts.
RESUMEN ARTíCULO

L'article defensa l'adopció de la diversitat discursiva com a eix de seqüenciació dels continguts d'una etapa. En aquest sentit, cal la introducció de criteris per organitzar i classificar la varietat dels discursos. S'hi mostren alguns criteris per interrelacionar i distribuir al llarg de l'etapa tipus de discurs, gèneres i seqüències textuals, i també criteris per organitzar els continguts gramaticals -marques enunciatives i procediments de cohesió- al voltant dels diferents tipus de discurs i seqüències textuals.

AUTORES
Ferrer Ripollès, Montserrat / Zayas Hernando, Felipe


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €