Artículo El comentari de textos audiovisuals: un marc d'aproximació.
RESUMEN ARTíCULO

Davant la importància dels llenguatges mediàtics, sobretot dels audiovisuals i dels multimèdia, esdevé necessari que es dissenyin pautes d'ensenyament i d'aprenentatge amb la finalitat de ser competents en la codificació d'aquests tipus de discursos. En el present article, proposem un model d'anàlisi de caràcter eclèctic, amb una metodologia marcadament oberta i amb un enfocament textual, que resulte eficaç per a la pràctica crítica en l'espai didàctic de primària i secundària. Tanmateix, considerem pertinent introduir, en els paradigmes textuals, aportacions de teories comunicatives que contemplen el que s'ha denominat complexitat comunicativa mediàtica.

AUTORES
Pellisser Rosell, Manuel / Bernardo Paniagua, José María


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €