Capítulo El currículum de Llengües: descripció i anàlisi per pensar la programació
RESUMEN CAPíTULO

El capítol analitza l’actual currículum de Llengua i Literatura de l’educació secundària obligatòria (ESO), que pren com a punt de partida i fonament el desenvolupament de la competència plurilingüe i multicultural i la competència comunicativa. Així mateix, s’ofereixen quadres de síntesi dels continguts del primer curs, els quals exemplifiquen la interrelació que cal fer entre els continguts expressats en forma de llista en els currículums, tot permetent-ne una visió més sintètica.FORMATOS DISPONIBLES
5,99 €
COLECCIONES: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resumen del libro
En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

Libro disponible por capitulos
INDICE