Artículo El currículum i la programació de llengua i literatura
RESUMEN ARTíCULO

L'objectiu d'aquest article és abordar els aspectes fonamentals del currículum vigent (LOE) de llengua i literatura, oferir una línia de reflexió sobre algunes qüestions que hi apareixen i aportar algunes propostes educatives per tal de contribuir a una millora de la planificació de l'ensenyament dels aprenentatges lingüístics i literaris a les aules de secundària obligatòria. Destaquem com a novetat principal del nou marc curricular una articulació a través de la noció de competència i la consolidació d'algunes de les tendències dels currículums anteriors, com ara l'enfocament comunicatiu i funcional de la llengua i una visió constructivista de l'ensenyament i l'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €