Artículo El currículum integrat en un cas aplicat: projecte planetari
RESUMEN ARTíCULO

A l’article, s’hi mostra i s’hi analitza un projecte de treball basat en la construcció d’un currículum integrat amb un grup d’alumnes d’educació primària. Els estudiants teixeixen, seguint el seu interès, un conjunt de conceptes ampli, divers i connectat entre diferents disciplines que els ajuda a entendre millor l’entorn on viuen. El text que presentem estudia el coneixement i les competències emergides durant el procés d’observació, experimentació i raonament que viu el grup d’estudiants.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
RETALLS
FÒRUM
EN VEU ALTA
RETRAT
A FONS: Coaching, diàleg i benestar
REFLEXIÓ
EN LA PRÀCTICA
FINESTRA OBERTA. ApS
TEMA DEL CURS
FILOSOFEM
IDEES
TIC-TAC
VIURE LA LECTURA
GESTIÓ
GUIX DOS
CUIDA'T
RECULL
PENSAMENTS D'EDUCACIÓ
HUMOR