Artículo El discurs àudio-visual.
RESUMEN ARTíCULO

El present treball pretén evidenciar la importància de la comunicació àudio-visual al si de la societat actual i la necessitat imperiosa, per tant, d'introduir i integrar el seu estudi als currículums escolars. Les eines teòriques i metodològiques que proporcionen la pragmàtica comunicativa i la gramàtica del text resulten força convincents per realitzar l'estudi comparatiu dels discursos verbals i àudio-visuals. Des d'aquesta perspectiva, a l'article s'analitzen alguns aspectes rellevants de les particularitats enunciatives de tres manifestacions concretes amb suport verbo-icònico-cinètic: el relat amb imatges en moviment, la notícia televisiva i l'espot publicitari, pertanyents a distints àmbits discursius: la narració, la informació i l'orientació de la conducta i l'opinió respectivament.

AUTORES
Miralles Alepuz, Jordi / Nebot, Luis


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €