Artículo El joc i l'esport com a tema transversal a l'escola Arrel.
RESUMEN ARTíCULO

L'article següent tracta de contextualitzar, descriure i analitzar les principals activitats realitzades a l'escola Arrel de Barcelona durant el curs 2001-2002 dins el marc de desenvolupament del projecte ½Les actituds i els valors en el joc, l'activitat física i l'esport des d'un tractament transversal+. Aquest projecte tracta de focalitzar els seus objectius en el treball dels continguts actitudinals a l'educació física i l'esport en l'etapa d'educació primària.

AUTORES
Palachi Gómez, Jordi
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Valors i activitats físiques
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: La convivència en els centres
GUIX DOS
RECULL