Artículo El llibre de text: anàlisi i alternatives útils per al professorat.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article els autors analitzen, des de diferents punts de vista, el fenomen del llibre de text com a factor que té un paper central entre els diferents elements d'un sistema educatiu en el qual totes les parts han d'estudiar-se en relació les unes amb les altres. Primerament, estudien les implicacions econòmiques de l'ús de llibres de text i arriben a la conclusió que la seua producció i distribució està estretament lligada a l'ordenació administrativa del currículum i que, per això, té garantides l'expansió i l'ús. Segonament, enfoquen la qüestió des del punt de vista polític i conclouen que els plans de control i supervisió dels materials curriculars per part de les administracions educatives estan dissenyats per donar suport a les indústries editorials nacionals. Tercerament, expliquen com l'ús dels llibres de text expropia les destreses pròpies de la professió docent, encara que els professors difícilment podrien desenvolupar el seu treball sense usar-los, atès el disseny del lloc de treball que ocupen.

AUTORES
Sanz i Rivelles, Rosa / Ruiz San Pascual, Francesc


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €