Artículo El paper de les activitats en l'ensenyament-aprenentatge de les llengües.
RESUMEN ARTíCULO

Les activitats són els elements que més bé posen de manifest les concepcions del professorat sobre els objectius que ha de complir l'educació lingüística i literaria i sobre la metodologia més adequada per assolir aquestes fites. Com a element que articula, doncs, la teoria i la pràctica, ens sembla important proposar una reflexió sobre el seu paper en el disseny i en el desenvolupament en el currículum i oferir algunes pautes que es poden aplicar a l'hora de seleccionar-les, elaborar-les i ordenar-les.

AUTORES
Nuñez Delgado, Pilar


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Dramatització i Teatre
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES