Artículo El paper dels municipis en les polítiques d'educació inclusiva.
RESUMEN ARTíCULO

Per començar, en el present escrit fem una breu reflexió sobre les distàncies conceptuals existents entre l'escola comprensiva i/o inclusiva i l'educació inclusiva, i justifiquem la necessitat de fer una concepció global de l'educació que integri la pluralitat d'agents, espais educatius i temps de docència en el territori. Partint de la implicació de molts municipis en el desenvolupament de les polítiques educatives més enllà de les competències reconegudes, a l'article s'hi examinen els espais d'oportunitat que ofereix l'actual marc legal contemplat a la LOE i el Pacte Nacional per a l'Educació, i s'hi apunten algunes reflexions al voltant de l'experiència acumulada pels municipis i el paper del territori en el desenvolupament de polítiques educatives inclusives com a condició d'inclusió i de cohesió social.

AUTORES
Garcia Gracia, Maribel
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Experiències per la pràctica.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: La LOE i les seves implicacions
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
WEB: ESPAI D'OPINIÓ
GUIX DOS
RECULL