Artículo El PEL a primària: un instrument integrador.
RESUMEN ARTíCULO

Les classes de llengua de primària es veuen notablement enriquides amb la introducció sistemàtica del PEL a l'aula. Els alumnes s'inicien en una proposta en què ells mateixos han d'analitzar el que saben i, en conseqüència, decidir sobre les passes següents que cal realitzar en el seu procés d'aprenentatge. El mestre es converteix, vertaderament, en un guia de l'aprenent. A més, unifica l'ensenyament de les diverses llengües del centre, ja que el PEL està fonamentat en la descripció de les competències lingüístiques estructurades en els nivells A, B i C del Marc Comú Europeu de Referència.

AUTORES
Tur Ferrer, Gemma


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €