Artículo El processador de textos com a suport d'aprenentatge.
RESUMEN ARTíCULO

L'article ha estat realitzat a partir d'una reflexió i de l'experiència duta a terme a l'aula d'informàtica amb alumnes amb dificultats d'aprenentatge en l'àrea de llengua. Les propostes de treball se centren en la utilització del processador de textos com a eina d'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
ES PARLA DE...
MONOGRÀFIC: Hola euro!
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: 25 anys de Guix. Història de l'educació
GUIX DOS
RECULL