ABIERTO
Artículo El temps i els docents
RESUMEN ARTíCULO

La vida diària atrafegada de l'escola a voltes ens fa oblidar la capacitat que podem tenir de gestionar el temps. Aquest temps, ocupat en gran part per la docència, també pot oferir moments per a les persones: per a l'atenció individual, per crear vincles, per compartir aprenentatges, per escoltar, per acompanyar, per riure, per formar-se plegades. Aquest és un temps que, invertit en els docents, repercuteix en totes les parts implicades en el centre (infants, famílies i mestres) i les ajuda a créixer.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC: Educació lenta.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Les competències a la pràctica educativa
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
VIURE LA LECTURA
GUIX DOS
RECULL