Artículo El text cinematogràfic: enunciació, estructura i referent.
RESUMEN ARTíCULO

L'anàlisi del fet cinematogràfic des d'una perspectiva pragmàtica i textual permet establir un nexe d'unió entre aquesta forma discursiva contemporània i la comunicació lingüística i literària. A l'article es proposa la integració de l'estudi del cinema a la classe de llengua i literatura tot partint de tres eixos concrets: els processos d'enunciació, que posen en relació uns autors amb un públic destinatari; l'aspecte estructural, amb la creació de sentit (macroestructura) i la construcció de textos narratius (superestructura); i la qüestió del referent, el discurs de ficció com una forma de representar la realitat. Amb aquests tres punts d'anàlisi, hom podrà comparar allò que hi ha de comú entre el cinema i la literatura, i estudiar els recursos específics de la comunicació cinematogràfica

AUTORES
Miralles Alepuz, Jordi


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €