Artículo Els llibres de text formen escriptors?
RESUMEN ARTíCULO

La divulgació dels baixos resultats obtinguts en competència escrita dels nostres joves i la divulgació dels resultats de la recerca didàctica sobre composició escrita remarquen la responsabilitat de l'escola en els processos d'ensenyament i aprenentatge de l'escriptura. La publicació dels nous currículums per a l'ensenyament secundari obligatori entoma aquesta responsabilitat i ofereix orientacions per dissenyar i avaluar activitats focalitzades en els processos d'escriptura. En aquest article, ens interessa apropar-nos a la situació de l'escriptura a les aules de secundària utilitzant el currículum i els llibres de text com uns dels indicadors del pes i l'orientació que tenen les pràctiques d'escriptura a les aules i valorar-ne el paper en la formació dels nostres alumnes com a escriptors i escriptores competents.

AUTORES
Margallo González, Anna M. / Adell Gutiérrez, Pilar


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €