Artículo Els llibres de text, material «polític»(?).
RESUMEN ARTíCULO

La política sobre l'aprovació de llibres de text de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència valenciana ha estat tan poc transparent en els darrers temps que la major part de les instruccions fetes a les editorials s'han produït verbalment i amb una certa tendència a donar suport a postures secessionistes pel que fa al nom i a la unitat de la llengua catalana. Com a conseqüència d'aquest fet, han aparegut en el mercat alguns llibres de text amb certes incoherències lingüístiques que obliguen el docent que els vol utilitzar, a mirarse'ls amb lupa abans de fer la tria pertinent que requereix la programació d'aula.

AUTORES
López Sánchez, Francesc Joan / Crespo Redondo, Isidre


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €