Artículo Els professionals socials en l´àmbit escolar en temps de canvi
RESUMEN ARTíCULO

Segons diversos estudis, els professionals externs que realitzen funcions d’acompanyament i atenció en el marc escolar són ben valorats per les famílies i el personal educatiu, encara que el seu paper i funcions resultin un punt difusos. Les persones dedicades al treball social poden aportar una visió més objectiva i crítica sobre el funcionament dels centres en general i sobre la relació família-escola en particular. En moltes ocasions són aquests professionals qui treballa en favor de la mediació, de la resolució de conflictes i de problemàtiques múltiples que es generen en aquestes relacions. Poden actuar com una veritable frontissa de comunicació, transparència, contacte i adequació de la família i els menors a l’entorn. Encara que es consideren un tercer pilar a l’educació, presenten moltes fragilitats que responen a diferents ordres.FORMATOS DISPONIBLES
1,28 €