Artículo Els pronoms febles en el batxillerat.
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es donen pautes per al tractament didàctic dels pronoms febles en català, un dels mecanismes cohesius més complexos i alhora més idiosincràtics de la gramàtica d'aquest idioma. L'autor, a més de reflexionar sobre la perspectiva des de la qual podem treballar el tema, ofereix algunes propostes concretes lligades a les activitats de comprensió i expressió escrites.

AUTORES
Macià Guilà, Jaume


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €