Artículo Els trastorns de salut mental i de la conducta en la infantesa i l'adolescencia: la seva lectura i complexitat des de l'àmbit educatiu El paper dels EAP
RESUMEN ARTíCULO

En aquest article es parla del que passa a l’escola quan els docents tenen alumnes amb dificultats de regulació del comportament. La mirada es fixa en els docents, entenent que tenen un paper bàsic i fonamental en l’atenció a la situació educativa d’aquests alumnes. Els docents necessiten ajuda per entendre el que està passant i intervenir amb sentit. A els ha de donar aquesta ajuda la xarxa professional al voltant de l’escola que té assignades funcions d’assistència, orientació, teràpia, avaluació i control.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €