Artículo En què consisteix la feina d'un mestre?
RESUMEN ARTíCULO

Aquest text de Martin Nystrand és la traducció del capítol 4, el darrer, del llibre Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of Language and Learning in the English Classroom, publicat el 1997 (Nova York, Teachers College) juntament amb Adam Gamoran, Robert Kachur i Catherine Prendergast. Aquest capítol constitueix una síntesi de les principals idees que els autors han elaborat a través de diversos treballs empírics sobre el diàleg a l'aula que exposen en els tres primers capítols. La idea central tant de les recerques dutes a terme com de les propostes de reflexió que plantegen als ensenyants en aquest capítol és que la paraula compartida, el diàleg a l'aula en totes les seves formes, és imprescindible per crear la zona de desenvolupament pròxim en la qual pugui créixer la capacitat d'aprenentatge dels aprenents.

AUTORES
Teachers College Press / Nystran, Martin


FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €