Artículo És meu també, aquest poema? Democràcia i ensenyament de la literatura.
RESUMEN ARTíCULO

El concepte de democràcia participativa sustenta i acompanya una interpretació de l'ensenyament-aprenentatge basada en l'elaboració a l'aula de coneixement compartit, de sabers interpersonals que esdevenen intrapersonals. Alhora emmarca una posició ètica i política antiautoritària de relacions humanes en què la paraula es comparteix i suma. En el cas de l'ensenyament de la literatura, aquesta concepció de la democràcia permet la progressiva formació estètica i cultural d'un alumnat que s'interroga i aprèn en comunitat.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €