ABIERTO   LEER
Artículo Experiència didàctica: microprojectes a primària
RESUMEN ARTíCULO

Microprojectes és una experiència educativa amb alumnes de cinquè i sisè de primària a l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. Els alumnes elaboren en grup el contingut dels temes que el professor proposa a l’aula. Es distribueixen els apartats essencials amb uns índexs de suport i els nois i noies treballen autònomament a partir d’unes pautes bàsiques que tenen disponibles al seu espai web (curs Moodle). Les sessions estan estructurades en set moments, cinc sessions per a la recerca d’informació, anàlisi, síntesi de continguts i treball final, més dues sessions per fer les exposicions públiques o conferències a l’aula amb uns guions de suport. Els alumnes, per parelles, disposen de l’assessorament del professor i confeccionen el temari amb materials digitals.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto