Artículo Fases en l'adquisició del saber ortogràfic.
RESUMEN ARTíCULO

Tal com ens suggereix, l'article aborda les qüestions referides a l'adquisició del sistema gràfic. Les autores es pregunten si les etapes d'aquisició són semblants en totes les llengües alfabètiques, independentment de la consistència del seu sistema gràfic; proposen un model, anomenat de doble via, per explicar els procediments utilitzats pels adults competents en les decisions ortogràfiques; segons aquest model, la via lexical seria la preferida per davant de la via de traducció.

AUTORES
Lander, Karin / Gallagher, Allison


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €