FORMATOS DISPONIBLES
17,10 €
16,25 €
12,00 €
11,40 €
Resumen del libro
La memòria històrica és el dret dels ciutadans a conèixer la pròpia història i de manera específica la contemporània, així les persones aprenen a pensar sobre el passat i adquirim consciència del temps històric. Identifiquem memòria històrica amb memòria democràtica o recuperació dels processos de lluita a favor dels valors de la democràcia i de la pau.