Artículo Fonaments per al comentari de text.
RESUMEN ARTíCULO

La crítica al comentari de text literari heretat dels anys setanta (d'ortodòxia filològica, individual, escrit, exhaustiu) contrasta amb l'ús real que fa el parlant en el dia a dia del comentari (cooperatiu, oral, parcial, plural, obert a tota mena d'objectes). Aquest contrast suggereix algunes orientacions didàctiques per utilitzar el comentari de text de manera comunicativa i significativa, tant com a objectiu d'aprenentatge a la classe de llengua com també com a instrument epistèmic per a continguts curriculars d'altres disciplines.FORMATOS DISPONIBLES
1,99 €