Artículo GUIXdos núm. 100: Memory dels animals i de les llengües.
RESUMEN ARTíCULO

Des de fa un parell d'anys, el CEIP El Viver participa, més o menys directament, en experiències lligades al coneixement i a la relació entre diferents llengües del món, a través de les idees, els projectes i els materials dels grups de treball europeus Ja-Ling i EVLANG, coordinats des del Departament de Didàctica de la Llengua de la UAB, a través del professor Artur Noguerol. El nostre darrer projecte, que ara presentem, és el Memory de les llengües i dels animals o Memory lingüístic dels animals. L'hem treballat al llarg del curs 2002-2003 amb els nens i nenes de tercer i quart curs de primària.

AUTORES
Isern Burguès, Pilar
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1,49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: La didàctica als museus
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS: Fòrum de les cultures
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL