Artículo GUIXdos, núm. 114: Les migracions actuals. Els meus amics i amigues van arribar de molts indrets.
RESUMEN ARTíCULO

L'educació intercultural és la resposta educativa que necessita una societat que ha vist incrementar el contacte entre poblacions dotades de diferents senyals d'identitat. Comença a ser un tòpic en el món de l'educació l'apel·lació al fet que l'escola hauria de capacitar el seu alumnat perquè visqués aquesta diversitat de manera positiva.

AUTORES
/ Álvarez Cienfuegos, José Angel
ETAPAS
TAXONOMIA


FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC: Fòrum Social per l'Educació.
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
TEMA DEL CURS: Educació per la pau
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL