Artículo GUIXdos, núm. 91: L'erosió d'un riu impossible.
RESUMEN ARTíCULO

Al llarg de l'educació primària es treballen diverses vegades els rius i el relleu. Si ens hem de guiar pel que mostren els llibres de text, se segueixen generalment tractaments descriptius. Així doncs, s'hi presenten el naixement i la desembocadura dels rius, els cursos alt, mitjà i baix, de vegades també els meandres, i es fa d'una manera tal que el relleu sembla que constitueixi un ½decorat teatral+ per on es mou el riu, sense que es produeixi entre l'un i l'altre cap mena d'interacció: el relleu roman inalterat i les aigües circulen entre muntanyes i planes sense que els terrenys per on passen els afectin gens ni mica.FORMATOS DISPONIBLES
1.49 €
COLECCIONES: Revista Guix

Contenidos de la revista
EDITORIAL
OPINIÓ
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
TEMA DEL CURS
MÉS ENLLÀ DE L'ESCOLA: LA COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL