Artículo Habilitats comunicatives per a l'aprenentatge en l'entorn virtual.
RESUMEN ARTíCULO

Els entorns virtuals d'aprenentatge són una opció de formació continuada amb grans possibilitats per als adults que busquen estudis compatibles amb l'activitat laboral i amb la vida familiar. Per participar-hi, calen determinats aprenentatges, tant actitudinals com de coneixements i habilitats. L'article es dedica a analitzar les habilitats lingüístiques necessàries per moure's en un entorn d'aquest tipus i fa propostes didàctiques que poden facilitar la participació activa en un curs d'entorn virtual i ampliar les perspectives del domini dels nous canals de comunicació amb objectius distints de l'aprenentatge.FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Noves necessitats de formació en els adults
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES