Artículo Homosexualitat i família: les filles i els fills en famílies homosexuals.
RESUMEN ARTíCULO

L'homosexualitat és una orientació del desig compatible amb la salut personal i social, per la qual cosa ha de ser acceptada. Els homosexuals han de tenir els mateixos drets i deures que la resta dels ciutadans i ciutadanes, el dret a formar parella i tenir fills. Els homosexuals tenen les mateixes necessitats interpersonals, encara que les resolen de manera diferent.FORMATOS DISPONIBLES
3,00 €
COLECCIONES: Revista Guix Infantil

Contenidos de la revista
EDITORIAL
I TU QUÈ EN PENSES?
PARLEM DE...: Noves cultures de criança
REFLEXIÓ
IDEES
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
FINESTRA OBERTA
MISCEL·LÀNIA
HUMOR