Artículo I els nostres alumnes, què en pensen de la lectura?
RESUMEN ARTíCULO

Als instituts, el professorat comenta moltes vegades que els alumnes no entenen el que llegeixen, però no és fàcil decidir-se a prendre la lectura com un contingut d'aprenentatge que afecta tots els departaments didàctics i que, per tant, ha de ser ensenyat per la totalitat del professorat. En aquest text, hi podem llegir l'expèriència d'un institut de secundària que es planteja d'abordar aquesta problemàtica a través d'un assessorament al centre, i una de les tasques que el professorat emprèn és conèixer què pensen els estudiants de la lectura. Així, l'elaboració i el buidatge posterior d'una enquesta sobre aquest tema adreçada a l'alumnat es converteix en instrument de formació permanent per al professorat.

AUTORES
Macià Guilà, Jaume / Ribas Seix, Teresa / Huguet Sanagustín, Ferran / Llop, Miguel A. / Ríos Flor, Consuelo


FORMATOS DISPONIBLES
4,99 €
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: Recerques i propostes del professorat
OPINIÓ
Intercanvi
RESSENYES