Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Resumen del recurso

Mapes físics, de comarques, de carreteres, quaderns d'activitats...


Descripción del recurso

Des de la pàgina web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya podrem accedir a diferents recursos com mapes físics, de comarques, de carreteres i fins i tot quaderns d'activitats, que es troben disponibles per descarregar de forma lliure en diferents formats. 

Enllaç: http://www.icgc.cat/Ciutada/Descarrega/Recursos-escolars