Artículo Jugar amb la creació simbólica.
RESUMEN ARTíCULO

El caràcter substitutiu del símbol com a manera d'evocar quelcom que és absent, té el seu origen en la relació que l'infant estableix amb els seus adults referents, s'expandeix cap als objectes i es projecta en els jocs.FORMATOS DISPONIBLES